Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, för långsam handläggning av kriminalärenden där den misstänkta och/eller målsäganden är under 18 år

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut