Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av en begäran om omprövning

Kommunikationsväsendet Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, lagen (1989:41) om Omprövning

Radiotjänst i Kiruna AB kritiseras för att inte ha efterkommit en begäran om omprövning utan istället avvisat skrivelsen som ett för sent inkommet överklagande.

Tillbaka till söka beslut