Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av en begäran om omprövning

Radiotjänst i Kiruna AB kritiseras för att inte ha efterkommit en begäran om omprövning utan istället avvisat skrivelsen som ett för sent inkommet överklagande.

Tillbaka till söka beslut