Tillbaka till söka beslut

Kritik mot rektorn vid Nordhemsskolan i Göteborg

En rektor skickade information till elevernas vårdnadshavare. Informationen handlade om elever som sökte asyl i Sverige och innehöll rektorns personliga åsikter om asylförfarandet samt de beslut som fattas där. Rektorn
kritiseras för att informationen inte var förenlig med kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen.

Tillbaka till söka beslut