Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Gävle kommun för utformningen av ett brev i ett faderskapsärende

I ett ärende om faderskap fick en man, som enligt modern kunde vara far till barnet, ett brev som närmast gav intryck av att mannen kallades till familjerätten för att lämna ett DNA-prov. Brevet innehöll ingen information om att det var frivilligt att lämna provet. Brevet, som var mycket kortfattat, var i det avseendet direkt missvisande. Socialnämnden får kritik för utformningen av brevet.

Tillbaka till söka beslut