Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för hanteringen av fordringar avseende s.k. egenavgift samt mot Psykiatricentrum Södertälje, Stockholms läns sjukvårdsområde, för handläggningen av en framställning om att få ta del av en patientjournal

Hälso- och sjukvård Socialtjänst och LSS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Avgift Sekretess
Tillbaka till söka beslut