Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Svea hovrätt för långsam handläggning av ett brottmål. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i brottmål (exklusive s.k. förtursmål)

Handläggningstiden för ett brottmål i Svea hovrätt uppgick till två år och tre månader. Från det att målet inleddes i domstolen till det att huvudförhandlingen var planerad att genomföras hade det gått knappt två år. Under drygt ett års tid vidtogs inga aktiva handläggningsåtgärder alls i målet. Domstolens passivitet ledde till att handläggningstiden fram till den planerade huvudförhandlingen blev oacceptabelt lång. ChefsJO kritiserar Svea hovrätt för den långsamma handläggningen.

I beslutet gör chefsJO också uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i brottmål (exklusive s.k. förtursmål). Den bild av situationen i hovrätten som har kommit fram är enligt chefsJO bekymmersam.

Beslutet lämnas över till riksdagen, regeringen och Domstolsverket för kännedom.

Tillbaka till söka beslut