Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Tullverket för att en anhållen person under en transport belades med handfängsel och midjebälte och iförd detta togs till ett apotek för att hämta ut sin medicin

En person stoppades av tulltjänstemän vid gränsen till Sverige
och blev senare anhållen misstänkt för brott. Under transporten till polisarresten var han belagd med handfängsel och midjebälte. Personen informerade tulltjänstemännen om att han var i behov av medicin i arresten. Tulltjänstemännen tog honom då till ett apotek där han iförd fängslet och bältet fick hämta ut medicinen.

JO uttalar att det saknades grund för användningen av fängsel. Vidare uttalar JO att personen utsattes för onödig uppmärksamhet genom besöket på apoteket och att åtgärden inte var förenlig med det krav på hänsynstagande som gäller för all tvångsmedelsanvändning. Tullverket kritiseras för detta och för att skälen för fängselanvändningen inte dokumenterades tillräckligt utförligt.

Tillbaka till söka beslut