Tillbaka till söka beslut

Möjligheten för en polismyndighet att lägga ned en förundersökning med motiveringen “brott kan ej styrkas”

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslut Förundersökning
Tillbaka till söka beslut