Tillbaka till söka beslut

Några barn under 15 år var misstänkta för att ha utövat utpressning mot en flicka. Socialförvaltningen skriftligen de berörda barnen och deras föräldrar till ett gemensamt möte vid vilket även polis skulle närvara. Fråga om utformningen av skrivelsen

Tillbaka till söka beslut