Tillbaka till söka beslut

Sociala enheten vid en länsstyrelse hade begränsat sina telefontider. Fråga om enheten uppfyllde kravet på att vara tillgänglig per telefon

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 4 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 13 paragraf 2 Serviceskyldighet Tillsyn
Tillbaka till söka beslut