Tillbaka till söka beslut

Tillämpning av barnkonventionen när polisen lät ett barn teckentolka åt en anhörig vid en husrannsakan

Polisen genomförde en husrannsakan i en bostad. I bostaden befann sig en kvinna och hennes fyra barn. Kvinnan var döv men barnen var hörande. En av poliserna bad det äldsta barnet, en tolvårig pojke, att teckentolka viss information om husrannsakan åt mamman.

JO anser att det inte var förenligt med barnkonventionens bestämmelse om barnets bästa att låta pojken tolka på det sätt som gjordes.

JO anser dock att det i det här fallet inte finns tillräckliga skäl att kritisera polisens agerande. JO har då vägt in att det inte finns något regelverk om att använda barn som tolk samt att den information som lämnades var allmänt hållen och syftade till att snabbt och enkelt förklara varför poliserna var i bostaden.

Tillbaka till söka beslut