Tillbaka till söka beslut

Upplysningar i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL): råd till byggherren att delge sakägare m.fl. uppgiften att bygglov lämnats

Plan- och byggnadsväsendet Delgivningslagen (2010:1932) Förvaltningslagen (1986:223) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Delgivning Underrättelse
Tillbaka till söka beslut