Tillbaka till söka beslut

Utformningen av beslut om sjukpenninggrundande inkomst och sjukpenning när den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs till noll kronor

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. Socialförsäkringsbalken - SFB Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut