Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om polisens användning av provokativa åtgärder, infiltratörer och informatörer samt den misstänktes rätt till information om att sådana arbetsmetoder använts

Polisväsendet Åklagarväsendet Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Polislagen (1984:387) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Partsinsyn Proportionalitetsprincipen Sekretess Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut