Tillbaka till söka beslut

Uttalanden rörande omfattningen av allmänhetens möjligheter att per telefon komma i direkt kontakt med en myndighets tjänstemän; särskilt fråga om skyldigheten att lämna ut tjänstemännens direktnummer

Hälso- och sjukvård Förvaltningslagen (1986:223) Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut