Tillbaka till söka beslut

Uttalanden rörande socialnämnds handläggning av inkomna handlingar, särskilt fråga om diarieföring av anmälan enligt 71 a § socialtjänstlagen (lex Sara)

Socialtjänst och LSS Sekretesslagen (1980:100). Socialtjänstlagen (1980:620). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Diarieföring
Tillbaka till söka beslut