Inspektion den 4 oktober 2016 av flyktingenheten vid sociala nämndernas förvaltning i Västerås kommun

Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.