2020-05-12 ENO (European Network of Ombudsmen) videokonferens gällande Covid-19 pandemin

Europaombudsmannen håller en videokonferens gällande Covid-19 pandemins påverkan på ombudsmännen arbete på kort och lång sikt. ChefsJO Elisabeth Rynning deltar i konferensen.

Publicerat: 2020-05-13