2020-09-09 Besök av Polens ombudsman

Polens ombudsman och vice ombudsman besöker JO. Besöket är initierat av Sveriges ambassad i Warszawa.

Publicerat: 2020-08-26