2020-09-23 Webinar med ENNHRI och Georgiens ombudsman

Digital webinar anordnat av ENNHRI och Georgiens ombudsman gällande övervakningen av funktionsvarierade personers rättigheter under covid-19 pandemi.

Publicerat: 2020-09-15