2020-11-24 Möte med konsulära tjänstemän

Digitalt möte med en grupp konsulära tjänstemän från brittiska, kanadensiska, amerikanska, nya zeeländska och australiensiska ambassaderna, för information om hur det går till när man klagar till JO.

Publicerat: 2020-09-21