2021-05-24 Besök av en turkisk delegationen

Digitalt besök av en turkisk delegation med särskilt intresse för JO:s tillsyn över myndigheter på regional och lokal nivå.

Publicerat: 2021-05-21