2023-05-11 Besök av Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights

Den 11 maj besöktes JO av representanter från Ukrainska Ombudsmannen, Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, och EU:s rådgivande mission i Ukraina, EUAM-Ukraine i Kyev.
Vid besöket delades erfarenheter från det dagliga arbetet och frågor av gemensamt intresse diskuterades.

Läs mer om besöket på EUAMs webbplats.

Publicerat: 2023-05-23