Besök av ombudsmannen från Mocambique

Den 29 maj besöktes JO av ombudsmannen från Mocambique, Provedor de Justica, och hans medarbetare.

Vid besöket delades erfarenheter från det dagliga arbetet, och en medarbetare från JO redogjorde för JO:s arbete med tillsyn av barnärenden.

Publicerat: 2023-05-31