Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, den 1–3 juli 2019

Anstalten Västervik Norra har en särskild avdelning för intagna som är avskilda på egen begäran – den s.k. 6:4-avdelningen. Vid inspektionen hade ett antal intagna varit avskilda under lång tid. Enligt chefsJO behöver Kriminalvården vidta åtgärder för att en placering i avskildhet på egen begäran bara ska användas i undantagsfall och under så begränsad tid som möjligt. En placering i avskildhet för en intagen i behov av skydd bör bara ske i avvaktan på en mer varaktig lösning, t.ex. förflyttning till skyddsplats. 6:4-avdelningen är uppdelad i två delar, den låsta och den halvöppna sidan. På den halvöppna sidan vistas de intagna i gemensamhet under stora delar av dagen. Det enda skälet till att de låses in under dagen är att de intagna på avdelningens låsta sida ska kunna använda avdelningens balkong. I samtal med JO:s medarbetare uppgav de intagna att de ville vara placerade på den halvöppna sidan eftersom det är lugnare där. Enligt chefsJO talar det för att det finns ett behov av inrätta avdelningar med färre platser där intagna kan vistas i gemensamhet. Slutligen uttalar sig chefsJO om de intagnas tillgång till toalett nattetid och dubbelbeläggning av celler.