Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Falun den 9 april 2019

Häktet Falun har 34 platser och är ett restriktionshäkte. Vid inspektionen vistades 29 intagna i häktet. Den 1 och 8 mars 2019 hade häktet en beläggningsgrad om 100 procent. Häktets platssituation har under en längre tid varit ansträngd. Under 2019 har häktet stängt för intag vid ett flertal tidpunkter. Som konsekvens har häktade blivit kvar i Polismyndighetens arrester. Häktets normalceller går inte att dubbelbelägga eftersom de är för små. En cell är tillräckligt stor att dubbelbeläggas genom att den tillförs en madrass som läggs direkt på golvet. Någon dubbelbeläggning har dock aldrig förekommit. Ett besöksrum har en gång använts för tillfällig placering av en intagen som inte var häktad.