Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Karlskrona den 4 april 2019

Häktet Karlskrona har 23 platser. Vid inspektionen vistades 22 intagna i häktet. Den 9–11 samt den 14 och 15 mars 2019 var det 25 intagna i häktet, vilket innebär en beläggningsgrad om 109 procent. Vid överbeläggning dubbelbelägger häktet normalceller. En normalcell har en golvyta om 9,1 m² (inklusive ett mindre toalettutrymme), och vid dubbelbeläggning får en intagen sova på madrasser som läggs direkt på golvet. Häktet har inte någon skriftlig rutin för hur dubbelbeläggning ska gå till.

 

Häktet har en ”väntcell” som har samma utformning som en normalcell, förutom att den saknar toalett. Cellen har sedan januari 2019 använts regelbundet för placering av intagna. Vid några tillfällen har häktet även tillfälligt placerat intagna som inställt sig på egen hand i häktets avskildhetscell. I nödfall kan det även ske tillfälliga placeringar i häktets besöksrum.