Opcat-inspektion av Region Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, Rättspsykiatri vård Stockholm, Sektion Syd, Helix den 29 och 30 januari 2019

Av protokollet framgår att klinikens observationsenhet har rum för avskiljande med sängar som är fastskruvade mitt i rummen. Sängarna är ständigt försedda med fastspänningsanordningar som patienten måste sova på. Om patienten upplever sängen som obekväm erbjuds han eller hon i stället att sova på en madrass som läggs direkt på golvet. Patienter får inta måltider sittande antingen i sängen eller på golvet. ChefsJO uttalar att den beskrivning som lämnas i protokollet gör att det inställer sig många frågor om observationshetens fysiska miljö. Det är enligt chefsJO t.ex. inte acceptabelt att en patientens säng ständigt är försedd med ett bälte, även om en fastspänning under sådana förhållanden kan ske snabbare och smidigare. Utgångspunkten för kliniken bör vara att erbjuda en vård som inte innebär en onödig kräkning av den enskilde. ChefsJO är även starkt kritisk till det sätt på vilket Helix valt att extensivt utvidga möjligheterna att vid den inledande vården hålla patienter avskilda genom att placera dem på klinikens observationsenhet. Med hänsyn till vad som kommit fram vid inspektionen kommer chefsJO att under första halvåret 2020 genomföra en uppföljande inspektion av kliniken.