Bibliotek uppfattades ta ställning i sociala medier – JO kritiserar

Justitieombudsmannen Katarina Påhlsson kritiserar Kulturnämnden i Göteborgs stad efter att ett bibliotek publicerat ett inlägg på Instagram om att man gallrar och skänker bort böcker av en känd författare. Anledningen är att biblioteket utformade inlägget på ett sådant sätt att gallringen kunde uppfattas som en reaktion på åsikter som författaren gett uttryck för i media, vilket strider mot kravet på saklighet och opartiskhet.

Inlägget på Instagram publicerades tre dagar efter att författaren hade skrivit en uppmärksammad krönika i en stor dagstidning. Enligt inlägget kunde utgallrade böcker hämtas gratis i ett skåp och illustrerades med en bild på skåpet med fyra böcker av författaren. Det framgick inte varför böckerna rensades ut och inte heller att böcker av andra författare ingick i gallringen.

— Information som en myndighet tillhandahåller omfattas av grundlagens krav på saklighet och opartiskhet, även när den publiceras i sociala medier. Bara att det finns en risk att andra kan uppfatta agerandet som osakligt eller partiskt är tillräckligt för att det kan anses strida mot grundlagens krav. En sådan risk fanns i detta fall, säger JO Katarina Påhlsson.

Av JO:s utredning framgår även att endast två av författarens böcker faktiskt gallrades av biblioteket. De andra två böckerna hade ställts in i skåpet vid bildtillfället. JO kritiserar nämnden dels för att informationen i inlägget var inkorrekt, dels för att det riskerade att uppfattas som att böckerna gallrades bort på grund av författarens åsikter.

— Jag kan förstå att ett bibliotek vill nå ut och kommunicera på ett mer lättsamt sätt på sociala medier. Men kravet på saklighet och opartiskhet måste alltid följas. Det är viktigt att en myndighet har en ordning för kommunikationen via sociala medier så att man inte riskerar obetänksamma eller förhastade inlägg, säger JO Katarina Påhlsson.

Beslut 4381-2023, Kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad för att ett inlägg på ett biblioteks Instagramkonto inte uppfyllde regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet

Pressbild JO Katarina Påhlsson

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-05-23