Ingen JO-kritik mot åklagarens hantering av ”swishlistan” i Sundsvall

Justitieombudsman Per Lennerbrant har granskat åklagarens hantering av den så kallade swishlistan i Sundsvall. Granskningen ger inte underlag för slutsatsen att hanteringen inte var godtagbar. JO för därför inte fram någon kritik mot åklagaren.

— Med tanke på det bedömningsutrymme som en åklagare har är min slutsats att åklagaren inte har hanterat swishlistan i strid med någon bestämmelse. Samtidigt vill jag betona vikten av att en åklagare alltid noga överväger om integritetskänsliga uppgifter behöver finnas med i ett förundersökningsprotokoll. Om uppgifterna behövs är det viktigt att åklagaren gör vad som är möjligt för att integritetsintrånget ska bli så litet som möjligt, säger JO Per Lennerbrant.

Swishlistan förekom i ett mål om narkotikabrottslighet i Sundsvall under hösten 2023. I målet lämnade åklagaren in en lista till tingsrätten med swishbetalningar som hade skickats till den misstänkte. Listan innehöll för- och efternamn på betalningsavsändarna och fick stor spridning. Därefter uppstod en debatt om det var godtagbart att åklagarens handläggning lett till att enskilda personer kan ha pekats ut som potentiella narkotikaköpare. JO tog därför ett initiativ för att granska åklagarens hantering av uppgifterna.

— Jag har förståelse för om personerna på listan kan ha upplevt det som obehagligt och som ett intrång i deras personliga integritet. En åklagare har dock stor frihet att avgöra vilken bevisning som ska läggas fram i ett mål, samtidigt som han eller hon naturligtvis ska se till så att integritetskänsliga uppgifter inte sprids i onödan. I det här fallet har det inte funnits anledning för mig att kritisera åklagarens hantering av uppgifterna, säger JO Per Lennerbrant.

Beslut 8057-2023: JO:s granskning av åklagarens hantering av den s.k. swishlistan i Sundsvall
Pressbild JO Per Lennerbrant

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-06-26