Inspektion av anstalten Österåker

Den 14 mars genomförs på uppdrag av JO Katarina Påhlsson en inspektion av Kriminalvården, anstalten Österåker. Fokus för inspektionen är anstaltens handläggning av ärenden om varning enligt fängelselagen.

Inspektionen leds av byråchefen Catrine Björkman. Vid inspektionen deltar också seniora rättssakkunniga Nathalie Stenmark samt rättssakkunniga Sanna Ekman och Reb Kerstinsdotter.

Läs mer om inspektioner

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.