JO Per Lennerbrant inspekterar lokalpolisområde Helsingborg

Bild på JO Per Lennerbrant,. Foto Pernille Tofte
JO Per Lennerbrant. Foto Pernille Tofte

Den 21 och 22 februari genomför justitieombudsman Per Lennerbrant en inspektion av lokalpolisområdet i Helsingborg. Det blir avslutningen på en serie där även lokalpolisområdena Linköping, Örebro och Luleå-Boden har granskats. Inspektionerna har avsett polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon.

– Jag vill få ett underlag för att på ett generellt plan kunna uttala mig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Att inspektionen görs i Helsingborg är inte motiverat av någon särskild händelse, säger JO Per Lennerbrant.

Inspektionsserien har sin grund i att JO får förhållandevis många klagomål om att polisen har kroppsvisiterat en person eller gjort husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål, utan att det enligt anmälaren funnits fog för åtgärden.

– Efter inspektionen i Helsingborg kommer Polismyndigheten att få yttra sig. Målsättningen är att jag sedan ska uttala mig i ett beslut före halvårsskiftet, säger Lennerbrant.

Tidigare inspektioner har skett i Linköping, Örebro och Luleå-Boden. Ta del av protokollen från dessa inspektioner nedan.

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för mediakontakter under inspektionen. Han kontaktas via föredraganden Rebecka Olsson, 072-218 64 38.

Ta del av protokoll från tidigare inspektioner

Publicerat: 2023-02-20