JO Per Lennerbrant inspekterar lokalpolisområde Helsingborg

Den 21 och 22 februari genomför justitieombudsman Per Lennerbrant en inspektion av lokalpolisområdet i Helsingborg. Det blir avslutningen på en serie där även lokalpolisområdena Linköping, Örebro och Luleå-Boden har granskats. Inspektionerna har avsett polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon.

– Jag vill få ett underlag för att på ett generellt plan kunna uttala mig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Att inspektionen görs i Helsingborg är inte motiverat av någon särskild händelse, säger JO Per Lennerbrant.

Inspektionsserien har sin grund i att JO får förhållandevis många klagomål om att polisen har kroppsvisiterat en person eller gjort husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål, utan att det enligt anmälaren funnits fog för åtgärden.

– Efter inspektionen i Helsingborg kommer Polismyndigheten att få yttra sig. Målsättningen är att jag sedan ska uttala mig i ett beslut före halvårsskiftet, säger Lennerbrant.

Tidigare inspektioner har skett i Linköping, Örebro och Luleå-Boden. Ta del av protokollen från dessa inspektioner nedan.

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för mediakontakter under inspektionen. Han kontaktas via föredraganden Rebecka Olsson, 072-218 64 38.

Ta del av protokoll från tidigare inspektioner

Publicerat: 2023-02-20