JO undersöker riskerna med dubbelbeläggning i häkten och anstalter

Justitieombudsmannen Katarina Påhlsson kommer under året att inspektera flera häkten och anstalter för att undersöka vilka följder och risker Kriminalvårdens dubbelbeläggning kan få för de intagna. Inspektionsserien inleds onsdag 6 mars med en oanmäld inspektion av häktet Sollentuna.

— I och med den redan ansträngda beläggningssituationen inom Kriminalvården vill jag undersöka vad en dubbelbeläggning får för konsekvenser för de människor som delar cell, säger JO Katarina Påhlsson.

Under året kommer JO att genomföra flera oanmälda inspektioner i hela landet för att granska situationen med dubbelbeläggning för frihetsberövade i häkten och anstalter. Inspektionerna sker inom ramen för JO:s särskilda uppdrag som nationellt besöksorgan, enligt protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat). Som nationellt besöksorgan ska JO arbeta förebyggande och en central del i uppdraget är att regelbundet inspektera platser där människor hålls frihetsberövade.

— Jag kommer att samla iakttagelser och lämna rekommendationer i en eller flera rapporter i syfte att förebygga grym, omänsklig eller annan förnedrande behandling eller bestraffning, säger JO Katarina Påhlsson.

Den första inspektionen i serien är av häktet i Sollentuna och äger rum den 6 och 7 mars.

Om Kriminalvårdens dubbelbeläggning

Kriminalvården har under en lång tid haft problem med överbeläggning i häkten och anstalter, vilket JO återkommande har granskat och kritiserat. Kriminalvården planerar nu att genomföra flera om- och nybyggnationer samt att inrätta så kallade beredskapsplatser i häkten och anstalter. Det medför att cellerna ska dubbelbeläggas i större utsträckning än tidigare. Tidigare har det gällt att varje intagen haft en egen cell.

Om JO-inspektioner

En inspektion innebär att justitieombudsmannen tillsammans med medarbetare går igenom akter och andra dokument som rör den granskade myndigheten. JO har vanligtvis även samtal med myndighetens ledning och tjänstemän under inspektionens gång. Inspektioner kan vara såväl oanmälda som anmälda i förväg. 

Inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade (Opcat)

JO har ett särskilt uppdrag inom protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat). Uppdraget innebär bland annat att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade med syfte att förebygga grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.