Kritik mot Polismyndigheten för bristande tillgänglighet via 114 14

JO:s granskning av Polismyndighetens tillgänglighet via telefonnumret 114 14 visar att svarstiderna för att göra anmälningar varit mycket långa under andra halvåret 2022 och inledningen av 2023. JO ser allvarligt på det som kommit fram.

– Den bristande tillgängligheten hos Polismyndigheten riskerar att allvarligt skada allmänhetens förtroende för myndigheten och kan minska villigheten att anmäla brott, säger JO Per Lennerbrant.

Efter att flera klagomål kommit in till JO inledde JO Per Lennerbrant en granskning av Polismyndighetens tillgänglighet via telefonnumret 114 14. Granskningen visar att snittväntetiden i polisregion Stockholm var mer än 100 minuter under andra halvåret 2022 och inledningen av 2023. Vid andra polisregioner förekom en snittväntetid om 40 minuter eller längre under denna period.

– Det är ett angeläget samhällsintresse att en enskild kan komma i kontakt med polisen inom rimlig tid för att t.ex. göra en anmälan om brott. Mot den bakgrunden är det inte förenligt med förvaltningslagens krav på tillgänglighet och inte heller med den serviceskyldighet som Polismyndigheten har med så långa väntetider som förekommit, säger JO Per Lennerbrant.

JO ser allvarligt på det som kommit fram och kritiserar Polismyndigheten för den bristande tillgängligheten. Beslutet har skickats för kännedom till regeringen. JO kommer att fortsätta följa frågan.

Ta del av beslutet, dnr 9929-2022

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.