Polisstation tog inte emot anmälan om brott – JO ser risk för skadat förtroende

I ett klagomål till JO framfördes att en kvinna inte fick göra en anmälan om grov kvinnofridskränkning vid ett besök på en polisstation i Uppsala. Istället blev hon hänvisad till att återkomma senare under dagen. Enligt JO kan det ge intrycket att Polismyndigheten inte i tillräcklig grad prioriterar sitt uppdrag att utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal.

— Det är otillfredsställande att möjligheten att göra en brottsanmälan på en öppen polisstation är begränsad till en viss tid på dagen. Att en enskild snabbt och enkelt kan komma i kontakt med polisen för att göra en anmälan om brott är ett angeläget samhällsintresse, säger justitieombudsman Per Lennerbrant.

Kvinnan besökte polisstationen i Uppsala i sällskap med en stödperson från en kvinnojour strax efter kl. 9.30 en vardag. Hon blev då uppmanad att återkomma senare på dagen när anmälningsmottagningen hade öppnat. JO konstaterar att den brottslighet kvinnan ville anmäla var av sådan karaktär att en anmälan skulle ha tagits emot omedelbart enligt den rutin som då gällde vid polisstationen.

— Det finns en risk att bristande tillgänglighet av detta slag skadar allmänhetens förtroende för Polismyndigheten och kan minska villigheten att anmäla brott. Uppgifterna som framkommit om att det hade krävts mycket stöttning för att motivera kvinnan att senare återvända till polisstationen kan ses som en nedslående illustration av det, säger JO Per Lennerbrant.

Beslut 2683-2023: Uttalanden med anledning av att en anmälan om brott inte kunde göras på en polisstation vid en viss tid på dagen
Pressbild JO Per Lennerbrant

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-06-27