Protokoll från inspektion av lokalpolisområde Helsingborg

JO Per Lennerbrant inspekterade den 21-22 februari Polismyndigheten, polisområde nordvästra Skåne, lokalpolisområde Helsingborg. Inspektionen är den fjärde och sista i en serie av inspektioner som JO genomför om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Tidigare inspektioner har skett i Linköping, Örebro och Luleå-Boden.

Ta del av inspektionsprotokollet