Protokoll från inspektionen av lokalpolisområde Luleå-Boden

JO Per Lennerbrant inspekterade den 1-2 februari Polismyndigheten, polisområde Norrbotten, lokalpolisområde Luleå-Boden. Inspektionen är den tredje i en serie av inspektioner som JO avser att genomföra om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Tidigare inspektioner har skett i Linköping och Örebro.

Ta del av inspektionsprotokollet

Publicerat: 2023-02-17