Protokoll från inspektion av Tillståndsenheten vid Socialnämnden i Stockholms stad

Den 9–10 april 2024 genomförde justitieombudsmannen Per Lennergren en inspektion av Tillståndsenheten vid Socialnämnden i Stockholms stad.

Inspektionens inriktning var att granska handläggningen av ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen, främst utifrån allmänna förvaltningsrättsliga frågeställningar och övergripande rättssäkerhetsaspekter. Granskningen avsåg även förvaltningens arbete mot otillbörlig påverkan och för att uppmärksamma risker för jäv.

Inspektionsprotokoll dnr 2198-2024, Inspektion av Tillståndsenheten vid Socialnämnden i Stockholms stad den 9 och 10 april 2024

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.