Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-11-17 Diarienummer:1089-2016

  Initiativ angående situationen för intagna i anstalt med medföljande barn samt för gravida intagna i anstalt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-15 Diarienummer:7750-2016

  Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i myndighetens medelshantering

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-09 Diarienummer:3522-2016

  Kritik mot Socialnämnden i Örkelljunga kommun för att den inte har kommunicerat med ett ombud

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-09 Diarienummer:2623-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Ekerö kommun för att en orosanmälan har lästs upp i dess helhet för ett barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-07 Diarienummer:2998-2016

  Kritik mot Migrationsverket för att ha angett fel födelsedatum på uppehållstillståndskort

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-10-26 Diarienummer:2606-2016

  Viss kritik mot Försäkringskassan för brister i myndighetens utformning och motivering av beslut om ändring och omprövning enligt 113 kap. 3 § respektive 113 kap. 7 § socialförsäkringsbalken

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-10-26 Diarienummer:7314-2016

  Försäkringskassan kritiseras för att det av informationen på "Mina sidor" inte framgick att ett beslut som myndigheten hade fattat var provisoriskt och endast gällde under den tid som ansökan om sjukpenning utreddes

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-10-11 Diarienummer:5014-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för brister i dokumentationen av ett omhändertagande enligt 13 § polislagen

  Läs mer
Sök beslut
 

Tillsatt tjänst: En registrator, ADM 222-2017

Aktuella inspektioner

• Den 16–18 november sker Opcat-inspektion av arresten och tillfälliga arrestlokaler i Göteborg.
• Den 21–23 november inspekteras Kriminalvården, anstalten och häktet Saltvik.

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

Den 17 november får JO besök av Kinas ambassadör Gui Congyou.

Allvarlig kritik mot Kronofogden

Under perioden december 2016–juli 2017 fick JO ett stort antal anmälningar med uppgifter om att Kronofogdemyndigheten låg efter med registreringen och bokföringen av inbetalningar som hade gjorts. Detta fick bl.a. till följd att anmälarna råkade ut för felaktiga utredningsåtgärder, utmätningar och försenade återbetalningar.
JO menar att Kronofogdemyndigheten misslyckats med att uppfylla kraven i sin instruktion om att uppgifterna ska utföras på ett rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt sätt. Orsaken är allvarliga fel och brister i myndighetens medelshantering. JO riktar därför allvarlig kritik mot Kronofogden.

JO granskar LSS-handläggning

JO kommer att inleda en övergripande undersökning av kommunernas handläggning av LSS-ärenden. Undersökningen baseras på inspektioner av ett antal slumpvist utvalda kommuner.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Villkorlig frigivning

Yttrande över betänkandet Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Nu går det att hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO provar möjligheten att lägga ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt på Twitter.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

»»