Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-10-14 Diarienummer:6839-2014

  Vissa uttalanden om hur en påstådd förälder som agerar som ställföreträdare för ett barn bör behandlas i processuellt hänseende i ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-13 Diarienummer:6973-2015

  Kritik mot Kronofogdemyndigheten för långsam handläggning av ett ärende om skuldsanering

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-13 Diarienummer:7392-2015

  Kritik mot Kronofogdemyndigheten för långsam handläggning av ett ärende om skuldsanering

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-11 Diarienummer:6705-2014

  Kritik mot Nämnden för idrott och friluftsliv i Västerås stad och en avdelningschef där för avsaknad av dokumentation av två avtal

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-04 Diarienummer:1374-2015

  Kritik mot Migrationsverket för bristfällig information om ett beslut och för att inte ha iakttagit tillräcklig noggrannhet vid en rättidsprövning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-09-15 Diarienummer:320-2015

  Kritik mot bl.a. dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län för att ett avvisningsbeslut verkställdes trots att det fanns hinder mot verkställighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-09-06 Diarienummer:7291-2014

  Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Dalarna för handläggningen av ett verkställighetsärende

  Läs mer
Sök beslut