Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-05-26 Diarienummer:4225-2014

  Anmälan mot Socialnämnden i Sollentuna kommun; fråga om lämpligheten i att nämndens handläggare under en s.k. barnavårdsutredning samtalar med barn i skolan

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-05-23 Diarienummer:6384-2014

  Kritik mot Kriminalvården för att ha använt myndighetens säkerhetsenheter till anstaltsplacering av intagna som inte omfattas av 2 kap. 4 § fängelselagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-05-19 Diarienummer:3112-2015

  Kritik mot Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Psykiatri Affektiva) inom Västra Götalandsregionen för dröjsmål med att vidarebefordra handlingar som förvaltningsrätten hade faxat till en patient som vårdades på sjukhuset med stöd av LPT

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-05-16 Diarienummer:539-2015

  Kritik mot Migrationsverket för att ha tagit ställning till en asylsökandes ålder innan det slutliga beslutet i ärendet fattades

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-05-12 Diarienummer:6855-2014

  Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för felaktig hantering av frågor om godmanskap och fullmakt; även fråga om myndigheters anlitande av tolk

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-05-12 Diarienummer:6948-2014

  Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för felaktig hantering av frågor om godmanskap och fullmakt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-05-12 Diarienummer:6825-2014

  Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för att bl.a. ha underlåtit att kommunicera med den enskildes ombud med motiveringen att det fanns en god man

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-05-12 Diarienummer:6900-2014

  Kommuner saknar möjlighet att fatta interimistiska beslut i LSS-ärenden

  Läs mer
Sök beslut