Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2015-05-20 Diarienummer:387-2015

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt som utan stöd i lag har beslutat om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-05-19 Diarienummer:6576-2014

  Anmälan mot Fastighetsmäklarinspektionen om myndighetens diarieföring m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-05-15 Diarienummer:4076-2013

  Kritik mot socialförvaltningen i Håbo kommun för ett oanmält hembesök hos en förälder i samband med att den andra föräldern skulle hämta ett gemensamt barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-05-12 Diarienummer:2675-2014

  Kritik mot Byggnadsnämnden i Munkedals kommun för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-05-06 Diarienummer:6615-2012

  Initiativärende. Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, Landstinget Västernorrland, för utformningen av beslut om bältesläggning och avskiljande

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-05-05 Diarienummer:6945-2013

  Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-04-30 Diarienummer:3953-2013

  Allvarlig kritik mot Norra Stockholms psykiatri, S:t Görans sjukhus, Stockholms läns landsting, för att en patient som vårdats enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, getts ECT-behandling utanför landstingets vårdinrättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-04-24 Diarienummer:785-2014

  Kritik mot Socialnämnden i Emmaboda kommun för att utan rättsligt stöd ha frånsagt sig sitt ansvar som assistansanordnare

  Läs mer
Sök beslut