Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2014-12-18 Diarienummer:4761-2013

  Kritik mot bl.a. två polismän vid Polismyndigheten i Västra Götaland för beslut om gripande och hämtning till förhör

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-17 Diarienummer:3549-2013

  Kritik mot Migrationsverket för bristande service och tillgänglighet samt för ett felaktigt beslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-17 Diarienummer:5497-2013

  Kritik mot Migrationsverket för långa handläggningstider i tillståndsärenden och för att regeringsformens krav inte har beaktats när webbansökningar prioriterats

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-11 Diarienummer:6372-2013

  Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Migrationsverket som lämnat ut uppgifter till utländska myndigheter i ett asylärende, m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-08 Diarienummer:6120-2013

  Kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt i ett initiativärende om handläggningen av ett ärende om adoption

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-05 Diarienummer:5920-2013

  Kritik mot att Migrationsverkets it-stöd för förordnande av offentliga biträden missgynnar personer som i och för sig uppfyller lämplighetskraven

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-05 Diarienummer:4500-2013

  Uttalanden om Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden som är uppsatta för uppföljning, tillsyn och kontroll

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-03 Diarienummer:2242-2014

  Anmälan om Försvarets materielverks beslut att inrätta en s.k. visselblåsarfunktion

  Läs mer
Sök beslut