Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-09-15 Diarienummer:320-2015

  Kritik mot bl.a. dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län för att ett avvisningsbeslut verkställdes trots att det fanns hinder mot verkställighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-09-06 Diarienummer:7291-2014

  Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Dalarna för handläggningen av ett verkställighetsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-09-01 Diarienummer:7218-2015

  Kommunala nämnder har möjlighet att välja antingen ombudet eller huvudmannen som delgivningsmottagare men bör som huvudregel välja ombudet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-08-31 Diarienummer:6098-2015

  Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun för bl.a. den långsamma handläggningen av en god mans ansökningar om arvoden i tre ärenden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-08-24 Diarienummer:1185-2015

  Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun för omfattande brister i tillsynen över en god man m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-07-27 Diarienummer:3833-2015

  En skriftlig handling som kommer in till Försäkringskassan inom tvåmånadersfristen för begäran om omprövning bör presumeras vara en sådan begäran så snart det finns något som tyder på att handlingen getts in som en reaktion på kassans beslut

  Läs mer
Sök beslut