Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2015-03-25 Diarienummer:4353-2013

  Kritik mot välfärdsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun för hur genomförda samarbetssamtal har redovisats till tingsrätten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-03-25 Diarienummer:1806-2014

  Kritik mot Miljönämnden i mellersta Bohuslän för underlåtenhet att åtalsanmäla misstanke om brott enligt miljöbalken

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-03-18 Diarienummer:4860-2013

  Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-03-17 Diarienummer:4121-2013

  Kritik mot socialförvaltningen i Krokoms kommun för hanteringen av ett önskemål om anonymitet i en orosanmälan till socialtjänsten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-03-17 Diarienummer:5329-2013

  Allvarlig kritik mot Migrationsverket för bristande anvisningar till polismyndigheten i ett verkställighetsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-03-17 Diarienummer:5205-2013

  Allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne för bristerna vid behandlingen av personuppgifter inom myndighetens kriminalunderrättelseverksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-03-13 Diarienummer:4945-2013

  Kritik mot en enhetschef inom hemtjänsten i Österåkers kommun för att ha uttryckt sig på ett sätt som inte varit förenligt med det s.k. repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-03-13 Diarienummer:4420-2013

  Ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för en professor vid Lunds universitet

  Läs mer
Sök beslut