Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2014-08-27 Diarienummer:3442-2013

  Kritik mot Trafikverket för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-08-12 Diarienummer:3339-2013

  Kritik mot ordföranden och en annan ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun för att de justerat protokollet från ett nämndsammanträde trots att en beslutspunkt hade formulerats om

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-08-12 Diarienummer:581-2013

  Kritik mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun för hur en rättelse av ett beslut i ett justerat nämndprotokoll gjorts

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-07-11 Diarienummer:6600-2013

  Allvarlig kritik mot barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP, i Sollentuna för hanteringen av en begäran om utlämnande av en patientjournal

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-07-11 Diarienummer:6772-2012

  Kritik mot en läkare vid Psykiatri Skåne, Region Skåne, som har lämnat ut en förälders journal till en socialnämnd för att användas i dotterns barnavårdsutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-07-10 Diarienummer:180-2014

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Kalmar kommun för ett beslut om att inte handlägga framställningar om handlingsutlämnande från en viss person m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-07-09 Diarienummer:1243-2014

  Kritik mot Östra Göteborgs stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun för att ett yttrande inte skickades till en vårdnadshavare samtidigt som det lämnades till åklagaren

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-06-30 Diarienummer:2785-2013

  Kritik mot en lärare vid Kapareskolan i Onsala, Kungsbacka kommun, för att han kontrollerade applikationerna i en elevs mobiltelefon

  Läs mer
Sök beslut