Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2015-08-28 Diarienummer:5822-2014

  Kritik mot Försvarsmakten, Skaraborgs regemente, för det sätt som en övning har genomförts på m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-08-20 Diarienummer:6786-2013

  Kritik mot Skolinspektionen för att skolhuvudmannen har fått för korta svarstider i ett anmälningsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-07-10 Diarienummer:1972-2014

  Kritik mot Socialnämnden i Åstorps kommun för att ha genomfört en lex Sarah-utredning och förelagt ett assistansbolag att vidta vissa åtgärder utan att ha haft behörighet till det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-07-10 Diarienummer:3950-2014

  Kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av ansökningar om ersättning för kostnader till följd av vård i annat land inom EES

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-07-08 Diarienummer:2962-2014

  Fråga om hur Försäkringskassans prövning bör göras när begärda kompletterande handlingar ges in efter att en ansökan har avvisats på grund av ett ofullständigt underlag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-07-02 Diarienummer:6223-2013

  Kritik mot Nämnden för individ och familjeomsorg i Kungsbacka kommun för flera brister i hanteringen av ett ärende enligt LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-07-02 Diarienummer:695-2014

  Anmälan mot Förvaltningsrätten i Falun för underlåtenhet att pröva en invändning om jäv hos beslutsmyndigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-06-30 Diarienummer:4091-2014

  Kritik mot Utvecklingsnämnden i Helsingborgs kommun för att ha genomfört ett oanmält hembesök inom ramen för en utredning om försörjningsstöd

  Läs mer
Sök beslut