Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2014-09-30 Diarienummer:1697-2014

  Kriminalvårdens, häktet Borås, agerande i samband med att en kvinnlig intagen skiljts från sitt spädbarn genom ett frihetsberövande

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-29 Diarienummer:48-2013

  Kritik mot en handläggare vid Socialnämnden i Luleå kommun för agerande i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-25 Diarienummer:4930-2012

  Kritik mot Socialnämnden i Sollentuna kommun för utformningen av ett hyreskontrakt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-25 Diarienummer:3956-2013

  Kritik mot Socialnämnden i Jokkmokks kommun för handläggningen av ett ärende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-25 Diarienummer:3359-2014

  Kritik mot Statens institutionsstyrelse för dröjsmål med att anvisa plats vid ett särskilt ungdomshem

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-24 Diarienummer:1277-2014

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att en intagen under lång tid varit placerad i avskildhet m.m

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-24 Diarienummer:457-2014

  Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, för att polisen i strid mot proportionalitetsprincipen gripit personer som misstänktes för en förseelse som endast kan medföra penningböter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-16 Diarienummer:3820-2013

  Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för hur en kroppsbesiktning genomfördes; uttalanden om hänsynsprincipen vid urinprovstagning

  Läs mer
Sök beslut