Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-01-10 Diarienummer:7014-2015

  Viss kritik mot juridiska institutionen vid Stockholms universitet för att missvisande information har lämnats i en undervisningsplan

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-12-22 Diarienummer:6011-2015

  Kritik mot två poliser för att en av dem fotograferades tillsammans med en person i ett pågående tjänsteärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-12-22 Diarienummer:5583-2015

  Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Nord, för att en person omhändertagits för berusning sedan han anträffats i sin bostad

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-12-21 Diarienummer:1629-2016

  Kritik mot Socialnämnden i Malung-Sälens kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar sedan kammarrätten återförvisat målet för ny prövning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-12-20 Diarienummer:5818-2015

  Kritik mot Landstinget Dalarna för utformningen av en blankett för samtycke till utredningsåtgärder vid läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende. Även viss kritik mot Region Östergötland för utformningen av informationsmaterial

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-12-12 Diarienummer:5044-2015

  Kritik mot en handläggare vid omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun för bristande information till en vårdnadshavare om att ett samtal hade ägt rum med dennes barn inför en huvudförhandling i en vårdnadstvist

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-11-23 Diarienummer:6027-2015

  Initiativärende om beslut om placeringar av intagna i avskildhet i anstalten Skänninge

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-11-14 Diarienummer:2130-2015

  Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för att utan rättslig grund ha fattat ett beslut om att lägga ner utredningar om insatser enligt LSS i stället för att pröva en ansökan i sak

  Läs mer
Sök beslut