Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2015-04-24 Diarienummer:785-2014

  Kritik mot Socialnämnden i Emmaboda kommun för att utan rättsligt stöd ha frånsagt sig sitt ansvar som assistansanordnare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-04-23 Diarienummer:1422-2014

  Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Östergötlands län som utan rättsligt stöd fotograferat och genomfört en identitetskontroll av en kvinna och hennes dotter i deras bostad

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-04-22 Diarienummer:5775-2014

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Fosie, för brister i handläggningen av begäran om utevistelser m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-04-22 Diarienummer:1924-2014

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att ha vidtagit åtgärder som inte legat inom myndighetens uppdrag m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-04-21 Diarienummer:4313-2014

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för brister i dokumentationsplikten m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-04-20 Diarienummer:6413-2014

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Jönköping, för brister i behandlingen av en intagen m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-04-15 Diarienummer:6596-2013

  Allvarlig kritik mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun för handläggningen av ett ärende om ingripande enligt plan- och bygglagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-04-13 Diarienummer:681-2013

  Viss kritik mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting för handläggningen av ansökningar om flytt av verksamhet från sjukgymnaster med samverkansavtal enligt (numera) lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

  Läs mer
Sök beslut