Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-02-03 Diarienummer:62-2015

  Anmälningar mot Kriminalvården, häktena Saltvik, Salberga och Umeå om att intagna nekats att ringa s.k. ankomstsamtal

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-02-01 Diarienummer:5221-2014

  Kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad för att stadsbiblioteket i Göteborg hanterat ett ärende om uthyrning av bibliotekets hörsal på ett sätt som står i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-02-01 Diarienummer:4602-2014

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Linköpings kommun och kommunstyrelsens ordförande för att man avbokade en musikgrupp från en ungdomsfestival i strid med regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-01-29 Diarienummer:4634-2015

  Kritik mot Överförmyndaren i Lessebo kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-01-22 Diarienummer:434-2015

  Anmälan mot Arbetsförmedlingen för att handlingar har förstörts under pågående prövning av frågan om utlämnande; även fråga om säkerhetskopior av ett e-postkonto raderats felaktigt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-01-20 Diarienummer:3864-2013

  Kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten i Jönköpings kommun för att han har verkställt en dom om vård enligt LVU trots att domen inte fick verkställas innan den hade vunnit laga kraft

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-01-20 Diarienummer:3725-2015

  Kritik mot en tjänsteman i Kriminalvården, anstalten Ringsjön, för att inte genast ha påbörjat ett utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-01-19 Diarienummer:5720-2014

  Kritik mot Sunderby sjukhus, Norrbottens läns landsting, för att en patient som tvångsvårdats enligt LVM inte har hindrats från att lämna sjukhuset. Även kritik mot en tjänsteman vid Statens institutionsstyrelse

  Läs mer
Sök beslut