Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-06-30 Diarienummer:1136-2015

  Anmälan mot dåvarande Polismyndigheten i Dalarnas län för att en sekretessmarkerad uppgift om målsägandens namn togs in i förundersökningsprotokollet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-30 Diarienummer:6673-2014

  Kritik mot en f.d. åklagare för att känsliga uppgifter från en mobiltelefontömning delgavs den misstänkte trots att de saknade betydelse för brottsutredningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-30 Diarienummer:5705-2014

  Allvarlig kritik mot en chefsöverläkare vid Rättspsykiatriska kliniken, Säters sjukhus, och en chefsöverläkare vid Område Psykiatri, Östersunds sjukhus, för behandlingen av en patient som gavs öppen rättspsykiatrisk vård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-30 Diarienummer:6442-2014

  Anmälan mot Socialnämnden i Värmdö kommun om obligatoriska urinprov på ett stödboende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-23 Diarienummer:2132-2015

  Uppföljning av bl.a. Migrationsverkets långa handläggningstider i tillståndsärenden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-22 Diarienummer:2901-2015

  Kritik mot Arbetsförmedlingen som bl.a. brustit i sin kommunicerings- och motiveringsskyldighet i ett ärende om återkallelse av en anvisning till en arbetsmarknadsutbildning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-22 Diarienummer:1548-2015

  Uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att tillgripa våld för att genomföra ett besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-22 Diarienummer:2488-2014

  Uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att genomföra besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad

  Läs mer
Sök beslut