Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2015-10-05 Diarienummer:1561-2014

  Kritik mot Medborgarnämnden i Värnamo kommun för brister i utredningsförfarandet i ärenden om ekonomiskt bistånd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-10-05 Diarienummer:6518-2014

  Kritik mot en tjänsteman vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun för att han i en privat angelägenhet gav sken av att han agerade som anställd vid kommunen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-10-01 Diarienummer:282-2015

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Norrtälje, om att intagna inte erbjudits utomhusvistelse i samband med avskildhetsplacering

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-09-15 Diarienummer:381-2015

  Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i en brottmålsdom

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-09-15 Diarienummer:380-2015

  Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i en brottmålsdom

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-09-15 Diarienummer:1096-2015

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Färingsö, för att ha hanterat pepparsprejer på ett bristfälligt sätt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-09-15 Diarienummer:5504-2014

  Kritik mot en rådman vid Stockholms tingsrätt för underlåtenhet att komplettera utredningen i ett vårdnadsmål med uppgifter som framkommit efter huvudförhandlingen och för att ha kompletterat domslutet i målet utan stöd i lagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-09-07 Diarienummer:3315-2014

  Kritik mot Kriminalvårdens transporttjänst och dåvarande Polismyndigheten i Södermanlands län för att ha dröjt med transporten av en häktad person

  Läs mer
Sök beslut