Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-11-23 Diarienummer:6027-2015

  Initiativärende om beslut om placeringar av intagna i avskildhet i anstalten Skänninge

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-11-14 Diarienummer:2130-2015

  Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för att utan rättslig grund ha fattat ett beslut om att lägga ner utredningar om insatser enligt LSS i stället för att pröva en ansökan i sak

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-11-09 Diarienummer:5008-2015

  Allvarlig kritik mot Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun för långsam handläggning av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-11-09 Diarienummer:5011-2015

  Allvarlig kritik mot Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun för långsam handläggning av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-11-09 Diarienummer:4957-2015

  Allvarlig kritik mot Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun för långsam handläggning av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (1987:10)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-11-03 Diarienummer:7300-2015

  Kritik mot Helsingborgs lasarett, Region Skåne, för att en patient som har tvångsvårdats enligt LVM inte har hindrats från att lämna sjukhuset

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-11-03 Diarienummer:2827-2015

  Kritik mot Migrationsverket bl.a. för att en person som utvisats tagits i förvar trots att tidsfristen för frivillig avresa inte hade löpt ut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-11-01 Diarienummer:7244-2015

  Kritik mot Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun för brister i hanteringen av en fråga om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

  Läs mer
Sök beslut