Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-06-13 Diarienummer:1239-2018

  Uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-12 Diarienummer:4737-2016

  En enskild har felaktigt frihetsberövats trots att Högsta domstolen beslutat om inhibition

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-10 Diarienummer:445-2019

  Kritik mot Pensionsmyndigheten för att en e-postbrevlåda varit obevakad med följden att ett stort antal e-postmeddelanden under närmare tio år inte blivit föremål för någon åtgärd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-10 Diarienummer:6540-2018

  Allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län för långsam handläggning av ärenden om jordbruksstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-05 Diarienummer:134-2019

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen, för långsam handläggning av ett mål om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen. Även uttalanden om migrationsdomstolens handläggningstider generellt

  Dölj information

  Sammanfattning

  Ett mål om bl.a. utvisning kom in till Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen, den 8 november 2017 och avgjordes ett år och tre månader senare. JO anser att det är för lång tid, inte minst eftersom ett mål om utvisning enligt lagen ska handläggas skyndsamt. Domstolen får kritik för den långa handläggningstiden. I beslutet diskuterar JO också domstolens handläggningstider för migrationsmål generellt. Tillströmningen till domstolen av migrationsmål ökade mycket kraftigt med början 2016, och domstolen har lagt ned ett avsevärt arbete för att komma till rätta med situationen. För närvarande redovisar domstolen att mål om uppehållstillstånd på grund av skydds- eller asylskäl tar 17-21 månader att handlägga och att mål om uppehållstillstånd för besök eller bosättning tar 12-16 månader att handlägga. Dessa tider är enligt JO för långa, betydligt längre än vad som är rimligt och acceptabelt.
  Av domstolens remissyttrande till JO framgår att domstolen nu avgör fler migrationsmål än vad som kommer in till domstolen. Det innebär att balansen av migrationsmål minskar, och därmed kommer handläggningstiderna också att minska även om det kan ta lång tid innan de når en normal nivå. Ytterst är det riksdagen och regeringen som har ansvaret för att domstolarna klarar sina uppgifter och kan uppfylla de krav som ställs i 2 kap. 11 § regeringsformen. JO lämnar därför över ett exemplar av beslutet till Domstolsverket och Regeringskansliet, Justitiedepartementet, för kännedom.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  134-2019.pdf (338kb)
 • Beslutsdatum:2019-06-05 Diarienummer:5639-2018

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Göteborg för långsam handläggning av ett mål om sjukersättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-05 Diarienummer:6529-2017

  Kritik mot Riksarkivet för att man bl.a. tar ut en eftersökningsavgift för åtgärder som myndigheten är skyldig att vidta enligt tryckfrihetsförordningen

  Läs mer
Sök beslut
 

Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Datumillustration Fotograf: JO

Begränsat öppethållande 20/6

Torsdagen den 20 juni håller JO öppet kl. 9.00–11.30.

Intagna drabbas vid platsbrist

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Har inte fattat beslut

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten.

Oacceptabelt lång handläggningstid

Försäkringskassan får allvarlig kritik för att ha överskridit den lagstadgade handläggningstiden med över 16 månader.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Hedersrelaterad brottslighet

JO har yttrat sig över över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Inspektionsprotokoll

I ett protokoll från en inspektion av Hyres- och arrendenämnden i februari uttalar JO sig om myndighetens ökade ärendetillströmning och det tillkommande behovet av nya handläggningsrutiner, samt om den kommande verksamhetsförändring som nämnden står inför.

Ej hanterad e-post hos JO

Läs mer…

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

JO får besök av en kinesisk delegation den 26 juni

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.