Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-06-04 Diarienummer:2050-2018

  Kritik mot psykiatrin inom tre regioner för rutiner som innebär att samtliga patienter med diagnosen adhd måste gå med på övervakade urinprovskontroller för att komma i fråga för behandling med centralstimulerande läkemedel

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-04 Diarienummer:5286-2018

  Kritik mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för bristfällig hantering av en ändring av vissa riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel samt för bristande handläggning av ett ärende om utlämnande av allmän handling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-03 Diarienummer:6849-2018

  Bestämmelsen i 28 kap. 14 § rättegångsbalken om att ta fingeravtryck utgör inte lagstöd för ett beslut om att med tvång lägga en misstänkts finger på en mobiltelefon för att låsa upp telefonen eller en applikation i den

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-28 Diarienummer:3801-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att cancerbehandlingen av en multisjuk äldre man blivit kraftigt fördröjd och för brister i omvårdnaden m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-26 Diarienummer:5243-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för att rutiner vid matvägran inte har följts och för bristfällig dokumentation m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-19 Diarienummer:1468-2019

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Bollnäs kommun för brister i handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och kritik mot en tjänsteman för en uppmaning att radera mejl

  Dölj information

  Sammanfattning

  En journalist begärde att få ta del av mejl som skickats mellan
  anställda inom en kommun men nekades detta efter prövning av en tjänsteman. JO kritiserar kommunen för att inte ha informerat om möjligheten att begära myndighetens prövning av frågan och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att överklaga beslutet.

  Mejlen som journalisten begärde ut rörde en intern utredning bl.a. om kränkande särbehandling. I anslutning till att journalistens begäran kom in till kommunen uppmanade kommunens personalchef anställda att radera eller kasta bl.a. mejl som förekommit inom ramen för arbetet med rapporten.

  JO konstaterar att uppmaningen riskerade både att medföra att en prövning av frågan om utlämnande av mejlen skulle ha blivit meningslös, och att äventyra kommunens skyldighet att pröva i vilken omfattning mejlen skulle tas om hand för arkivering sedan
  ärendet slutbehandlats. JO uttalar att agerandet vidare riskerat att ge en bild av att kommunen ville göra sig av med uppgifter för att de inte skulle komma till allmänhetens kännedom, vilket kan skada förtroendet för kommunen. JO kritiserar personalchefen för hans agerande.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1468-2019.pdf (81kb)
 • Beslutsdatum:2020-05-18 Diarienummer:7851-2018

  Försäkringskassan kritiseras för att i ett ärende om ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen utan avgränsning ha begärt in en stor mängd handlingar med sekretesskyddat innehåll

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-05-12 Diarienummer:8337-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att ha fattat ett beslut som står i strid med gällande förordning

  Läs mer
Sök beslut