Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:1809-2018

  Kritik mot Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun för handläggningen av ett ärende om bistånd i form av boendestöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:3760-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Uddevalla kommun för passivitet vid sökandet efter en flicka som avvikit från ett s.k. HVB-hem där hon var placerad med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:5013-2018

  Arbetsmarknads- och socialnämnden i Trollhättans kommun får allvarlig kritik för att den dokumenterat barnärenden på ett sätt som syftade till att försvåra den ena vårdnadshavarens insyn i dessa och för att ha agerat i strid med regeringsformens m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:7924-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för bristande omvårdnad av en intagen med funktionsnedsättning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-16 Diarienummer:2323-2018

  I samband med utfärdande av ett föreläggande av ordningsbot har en polis agerat på ett sätt som inte är förenligt med regeringsformens krav på saklighet och skyldigheten för en polis att uppträda på ett sätt som inger förtroende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-14 Diarienummer:5889-2018

  Frågan om anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen bör handläggas som ärenden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-09 Diarienummer:2228-2018

  Kritik mot Sveriges ambassad i Dar es Salaam, Tanzania, och Migrationsverket för hanteringen av två ansökningar om uppehållstillstånd

  Dölj information

  Sammanfattning

  AA och BB ansökte den 13 juli 2015 om uppehålls- och
  arbetstillstånd på grund av anknytning. Efter att Migrationsverket under sommaren 2017 begärt hjälp med att genomföra intervjuer med AA och BB har bl.a. Sveriges ambassad i Dar es Salaam, Tanzania, deltagit i handläggningen av ärendena.

  JO konstaterar att Migrationsverkets och ambassaden i Dar es Salaams gemensamma hantering av ärendena varit mycket bristfällig.

  Ambassaden i Dar es Salaam kritiseras bl.a. för bristfällig motivering av ett beslut, att inte ha uppfyllt underrättelseskyldigheten och för sin hantering av AA:s och BB:s överklaganden av ambassadens beslut. Migrationsverket kritiseras bl.a. för att inte ha uppmärksammat ambassadens felaktiga hantering och för sin passivitet när AA och BB överklagade.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2228-2018.pdf (337kb)
 • Beslutsdatum:2020-01-09 Diarienummer:239-2018

  Polismyndigheten har genomfört husrannsakningar hos andra än den eftersökte utan att det fanns grund för det och brustit i dokumentationen av åtgärderna

  Läs mer
Sök beslut