Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-03-26 Diarienummer:2337-2019

  Socialnämnden i Alingsås kommun får kritik för att en enhetschef vid nämndens förvaltning beslutade att inleda utredningar om två syskon trots att hon var jävig

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-26 Diarienummer:4988-2018

  Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun får kritik för brister i handläggningen av en fråga om omplacering av ett barn som vårdas med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-25 Diarienummer:4790-2019

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för en rutin om ombuds närvaro vid förhör i ärenden om varning enligt fängelselagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-23 Diarienummer:8479-2018

  Kritik mot en polis som brustit i saklighet vid ett telefonsamtal med en enskild

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-20 Diarienummer:5316-2018

  En polis har beslutat om husrannsakan i en bil utan att det var fara i dröjsmål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-20 Diarienummer:5727-2018

  Två poliser har utan grund uppmanat en journalist att inte filma på allmän plats

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-18 Diarienummer:5933-2018

  Försäkringskassan får kritik för att under utredningen av ett ärende om sjukpenninggrundande inkomst ha begärt in uppgifter från en bank utan att ha haft stöd för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-03-18 Diarienummer:6874-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Motala kommun för dess hantering av ett ärende där ett trettonårigt barn som vårdades med stöd av LVU hade en sexuell relation med en sextonåring under vårdtiden

  Läs mer
Sök beslut