Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-04-20 Diarienummer:7914-2016

  Anmälan med anledning av visitation av elevskåp på Stenungskolan i Stenungsunds kommun

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-04-12 Diarienummer:4915-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för hur polisen hanterade avlägsnandet av en 13-åring och för bristfällig dokumentation av ingripandet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-04-09 Diarienummer:1200-2017

  Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun för att ha informerat ett företag om att en tidning hade begärt ut handlingar om företagets verksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-28 Diarienummer:2214-2016

  Initiativ om säkerheten för de intagna i Kriminalvården, anstalten Salberga i samband med en allvarlig våldsincident

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-26 Diarienummer:1087-2016

  Initiativ om Kriminalvårdens möjlighet till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-23 Diarienummer:494-2016

  Kritik mot individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun för att ha tagit kontakt med en förälder per sms inför ett s.k. snabbyttrande till domstol

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-22 Diarienummer:7923-2017

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för bristande kontroll av domstolens behörighet och mot en domare vid förvaltningsrätten för att hon utan stöd i lagen beslutade att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:2436-2017

  Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

  Dölj information

  Sammanfattning

  En rådman vid Västmanlands tingsrätt meddelade inte domar inom föreskrivna tidsfrister i fyra mål. Under våren 2017 sköt han upp domarna vid sammanlagt 18 tillfällen så att de meddelades mellan två och en halv vecka och nästan två månader efter de avslutade huvudförhandlingarna. Det var fråga om bl.a. ett vårdnadsmål och två brottmål med häktade personer.

  I ett beslut den 26 september 2017 ansåg JO att rådmannen hade åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som utgjorde tjänsteförseelse och överlämnade frågan om disciplinansvar för rådmannen till Statens ansvarsnämnd.

  I ett beslut den 5 december 2017 tilldelade ansvarsnämnden rådmannen en varning. Ansvarsnämnden ansåg att det inte var acceptabelt att upprepade gånger flytta fram dagen för en doms meddelande på sätt som rådmannen hade gjort i tre av målen. Rådmannen hade därför uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sådant sätt att en tjänsteförseelse, som inte var ringa, förelåg.

  Ansvarsnämndens beslut har vunnit laga kraft och JO avslutar därför ärendena.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2436-2017.pdf (234kb)
Sök beslut