Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:1270-2017

  Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun kritiseras för underlåtenhet att utreda och fatta beslut med anledning av en ansökan om bistånd till kontraktsvård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:722-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för hanteringen av upphittade pass

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:5958-2017

  Kritik mot Tekniska nämnden i Norrköpings kommun och Polismyndigheten för brister i handläggningen av en ansökan om tillstånd att använda offentlig mark för en uteservering och av återkallelsen av tillståndet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:6539-2017

  Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö kommuner får kritik för att en vårdnadsutredning inte kommunicerades med parterna innan den lämnades till domstolen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-03 Diarienummer:1963-2017

  Kritik mot en familjebehandlare vid socialförvaltningen i Norrtälje kommun för bl.a. uttalanden i ett e-postmeddelande till den ena partens ombud i en tvist rörande vårdnad, boende och umgänge

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-30 Diarienummer:1855-2018

  En tjänsteman hos Försäkringskassan får allvarlig kritik för att hon har gjort uttalanden som strider mot saklighetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-30 Diarienummer:7687-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att bl.a. ha fotograferat och filmat personer utan rättsligt stöd i samband med husrannsakan och kroppsvisitationer samt för bristande dokumentation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-11-30 Diarienummer:8418-2017

  Initiativärende. Kritik mot Arbetsmiljöverket för att myndigheten utformat en annonskampanj i strid mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

  Läs mer
Sök beslut