Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-11-21 Diarienummer:7470-2016

  Kritik mot Läkemedelsverket för brister i annonseringen av lediga tjänster

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:7313-2016

  Kritik mot en skolsköterska vid Karolinerskolan i Melleruds kommun bl.a. för att hon genomfört en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:3283-2016

  Kritik mot Skärholmens stadsdelsnämnd, Stockholms kommun, för att ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett passärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:1704-2017

  Kriktik mot Kriminalvården, häktet Malmö, för behandlingen av en underårig intagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-17 Diarienummer:1089-2016

  Initiativ angående situationen för intagna i anstalt med medföljande barn samt för gravida intagna i anstalt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-15 Diarienummer:7750-2016

  Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i myndighetens medelshantering

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-09 Diarienummer:3522-2016

  Kritik mot Socialnämnden i Örkelljunga kommun för att den inte har kommunicerat med ett ombud

  Dölj information

  Sammanfattning

  En advokat meddelade kommunen att han var ombud för en
  anställd i kommunen när det gällde kommunens åtgärd att bl.a. stänga av den anställde från arbete. Enligt socialnämnden fanns det inte någon rätt för den anställde
  att anlita ett ombud i det aktuella sammanhanget. Myndigheten valde därför att endast kommunicera med den anställde personligen. JO uttalar att det i ett anställningsförhållande kan uppstå en mängd frågor av
  skiftande karaktär och att, om arbetsgivaren är en myndighet, många sådana arbetsrättsliga förfaranden måste ses som handläggning av ärenden enligt
  förvaltningslagen (1986:223). Den arbetsrättsliga åtgärd som det här har varit fråga om, där det finns starka rättssäkerhetsskäl, har enligt JO varit av den karaktären att
  förfarandet ska betraktas som ett ärende i förvaltningslagens mening. Bestämmelsen i
  9 § förvaltningslagen om rätt att anlita ett ombud var därmed tillämplig. Den anställde hade därför rätt att anlita ett ombud i saken. JO konstaterar att om ett ombud finns är
  det i första hand ombudet som myndigheten ska ha kontakt med. Alltså ska även kommunikation i ärendet ske via ombudet. Socialnämnden får kritik för att den inte har
  kommunicerat med ombudet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3522-2016.pdf (99kb)
 • Beslutsdatum:2017-11-09 Diarienummer:2623-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Ekerö kommun för att en orosanmälan har lästs upp i dess helhet för ett barn

  Läs mer
Sök beslut