Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-10-15 Diarienummer:3372-2017

  Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun bl.a. för hanteringen av ett överklagande

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-05 Diarienummer:1339-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Hultsfreds kommun bl.a. för att en sektionschef fattat beslut i biståndsärenden trots att det var fråga om s.k. delikatessjäv

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-05 Diarienummer:6168-2017

  Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun får kritik för att inte ha verkställt en domstols dom om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-03 Diarienummer:6760-2017

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i samband med utredning av försäkringstillhörighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-01 Diarienummer:1963-2018

  Försäkringskassan kritiseras för att i flera ärenden ha dröjt med att lämna över överklaganden till förvaltningsrätten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-27 Diarienummer:1142-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Uppsala kommun för dröjsmål med att inleda en utredning enligt 6 kap. 6 § andra stycket socialtjänstlagen om ett familjehems lämplighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-27 Diarienummer:3507-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för att man utan samtycke lämnade ut sekretesskyddade uppgifter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-19 Diarienummer:3969-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för dröjsmål med att besvara Försäkringskassans förfrågan och för bristfällig dokumentation

  Dölj information

  Sammanfattning

  Försäkringskassan ställde inom ramen för ett ärende om aktivitetsersättning ett antal frågor till Arbetsförmedlingen. Trots upprepade påminnelser dröjde det två månader innan Arbetsförmedlingen svarade. Varken Försäkringskassans förfrågan eller de kontakter som skedde mellan myndigheterna dokumenterades av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kritiseras för att dess passivitet medförde att handläggningstiden i ärendet om aktivitetsersättning drog ut på tiden. Myndigheten får också kritik för att dokumentationen inte uppfyller de krav som ställs. Med anledning av att JO vid upprepade tillfällen har konstaterat bristfällig dokumentation hos Arbetsförmedlingen förutsätter JO att myndigheten snarast vidtar ytterligare åtgärder utöver de utbildningsinsatser som myndigheten redan genomför.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3969-2017.pdf (230kb)
Sök beslut