Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-06-19 Diarienummer:5138-2017

  Kritik mot Kriminalvården bl.a. för att en person som var dömd för brott i Norge och vars straffverkställighet skulle flyttas över från Norge till Sverige fick tillbringa 35 dagar i häkte i avvaktan på en utredning om särskilda villkor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-19 Diarienummer:8358-2018

  Kritik mot Vetenskapsrådet för bristande motivering av ett beslut om forskningsbidrag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-18 Diarienummer:1671-2019

  Kritik mot Medlingsinstitutet för att myndigheten i en tidningsartikel uttalat sig om en pågående tvist i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-18 Diarienummer:2115-2019

  Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för handläggningen av en fråga om kvarsittanderätt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-18 Diarienummer:989-2018

  Polisen ska kontakta målsägandebiträdet inför ett förhör med målsäganden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-13 Diarienummer:1239-2018

  Uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-12 Diarienummer:4737-2016

  En enskild har felaktigt frihetsberövats trots att Högsta domstolen beslutat om inhibition

  Läs mer
Sök beslut
 

Tillsatt tjänst: Byråchef, ADM 105-2019

Tillsatta tjänster: Fem föredragande, ADM 106-2019 och ADM 115-2019

Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Bild på rapportomslag Fotograf: JO

Ny rapport

Tema transporter – Rapport från Opcat-enheten 2019

Datumillustration Fotograf: JO

Begränsat öppethållande 20/6

Torsdagen den 20 juni håller JO öppet kl. 9.00–11.30.

Intagna drabbas vid platsbrist

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Har inte fattat beslut

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

JO får besök av en kinesisk delegation den 26 juni

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.