Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-07-10 Diarienummer:4397-2017

  Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:1126-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Österåkers kommun för att nämnden inte beaktade barnperspektivet i ett ärende om bistånd till boende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-29 Diarienummer:5747-2016

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för underlåtenhet att i tid utreda om en missbrukare behövde vård enligt LVM

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:1039-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Halmstads kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmän handling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7179-2016

  Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha genomsökt en träningslägenhet utan samtycke

  Dölj information

  Sammanfattning

  En stadsdelsnämnd beviljade en man bistånd i form av boende i en s.k. träningslägenhet. Nämnden och mannen ingick ett hyreskontrakt som gällde lägenheten. Till följd av svårigheter med att hålla den här boendeformen drogfri
  förändrades verksamheten bl.a. på så sätt att personalen skulle göra tillsynsbesök i de uthyrda lägenheterna om det fanns indikationer på att det förekom droger där.
  Nämnden genomsökte därefter mannens bostad för att kontrollera om det fanns narkotika i hans lägenhet.
  En myndighet får inte utan vidare gå in i en bostad. Nämndens genomsökning av bostaden utgjorde ett intrång av ett sådant slag som varje medborgare är skyddad
  mot enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (RF). Begränsningar i skyddet får göras genom lag. Det finns dock inget lagstöd för den typ av genomsökning som nämnden genomförde.
  Grundlagsskyddet gäller endast påtvingade ingrepp. Den enskilde kan alltså samtycka till en åtgärd från myndighetens sida, t.ex. en genomsökning av bostaden,
  som annars skulle ha utgjort ett brott mot bestämmelsen i RF. I det aktuella ärendet saknades dock ett sådant samtycke.
  Nämnden får allvarlig kritik för att den i strid med regeringsformens bestämmelser genomsökte träningslägenheten.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7179-2016.pdf (205kb)
 • Beslutsdatum:2018-06-28 Diarienummer:7595-2016

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att i ett hyreskontrakt tagit in ett villkor om regelbundna tillsynsbesök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:1915-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att den inte informerade en vårdnadshavare om att en utredning hade inletts om hans barn och för att nämnden placerade barnen i ett jourhem utan att vårdnadshavaren hade lämnat sitt samtycke till det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-06-25 Diarienummer:5340-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha angett fel födelsedatum i ett pass

  Läs mer
Sök beslut