Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-02-09 Diarienummer:39-2015

  Allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Linköping för långsam handläggning av ett mål enligt namnlagen (1982:670)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-02-03 Diarienummer:62-2015

  Anmälningar mot Kriminalvården, häktena Saltvik, Salberga och Umeå om att intagna nekats att ringa s.k. ankomstsamtal

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-02-01 Diarienummer:5221-2014

  Kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad för att stadsbiblioteket i Göteborg hanterat ett ärende om uthyrning av bibliotekets hörsal på ett sätt som står i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-02-01 Diarienummer:4602-2014

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Linköpings kommun och kommunstyrelsens ordförande för att man avbokade en musikgrupp från en ungdomsfestival i strid med regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-01-29 Diarienummer:4634-2015

  Kritik mot Överförmyndaren i Lessebo kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-01-22 Diarienummer:434-2015

  Anmälan mot Arbetsförmedlingen för att handlingar har förstörts under pågående prövning av frågan om utlämnande; även fråga om säkerhetskopior av ett e-postkonto raderats felaktigt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-01-20 Diarienummer:3864-2013

  Kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten i Jönköpings kommun för att han har verkställt en dom om vård enligt LVU trots att domen inte fick verkställas innan den hade vunnit laga kraft

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-01-20 Diarienummer:3725-2015

  Kritik mot en tjänsteman i Kriminalvården, anstalten Ringsjön, för att inte genast ha påbörjat ett utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut