Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2015-07-02 Diarienummer:6223-2013

  Kritik mot Nämnden för individ och familjeomsorg i Kungsbacka kommun för flera brister i hanteringen av ett ärende enligt LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-07-02 Diarienummer:695-2014

  Anmälan mot Förvaltningsrätten i Falun för underlåtenhet att pröva en invändning om jäv hos beslutsmyndigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-06-30 Diarienummer:4091-2014

  Kritik mot Utvecklingsnämnden i Helsingborgs kommun för att ha genomfört ett oanmält hembesök inom ramen för en utredning om försörjningsstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-06-24 Diarienummer:4436-2014

  Anmälan mot socialtjänsten i Oxelösunds kommun om jäv; fråga om användningen av sociala medier

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-06-24 Diarienummer:2772-2014

  Anmälan mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om jäv, bl.a. på grund av kontakter på Facebook

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-06-23 Diarienummer:7131-2014

  Kritik mot Kalmar tingsrätt och mot två av tingsrättens domare för handläggningen av ett mål om vårdnad om barn m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-06-17 Diarienummer:1268-2014

  Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län för hanteringen av ett hävt beslag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-06-15 Diarienummer:260-2015

  Kritik mot Statens institutionsstyrelse (SiS) för dröjsmål med att anvisa plats vid särskilda ungdomshem

  Läs mer
Sök beslut