Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2014-04-17 Diarienummer:1151-2013

  Kritik mot Polismyndigheten i Hallands län för beslut om husrannsakan och kroppsbesiktning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-04-11 Diarienummer:2556-2013

  Kritik mot Tullverket och en åklagare för handläggningen av en förundersökning och ett beslut om anhållande

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-04-08 Diarienummer:772-2013

  Kritik mot en rådman och en nämndeman vid Förvaltningsrätten i Falun för hanteringen av en fråga om jäv

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-04-03 Diarienummer:513-2013

  Kritik mot Försäkringskassan för brister i motiveringen av beslut om sjukpenning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-04-03 Diarienummer:1537-2013

  Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för hanteringen av en begäran om handräckning i ett LVU-ärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-04-03 Diarienummer:273-2013

  Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för hanteringen av en begäran om handräckning i ett LVU-ärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-04-02 Diarienummer:584-2013

  Kritik mot Polismyndigheten i Östergötlands län för omhändertagande av egendom i samband med ett ingripande, m.m.

  Läs mer
Sök beslut