Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2015-11-26 Diarienummer:4956-2014

  Kritik mot Region Östergötland för missvisande information till allmänheten om möjligheten att betala patientavgifter med kontanter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-11-25 Diarienummer:1510-2015

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för brister i samband med placering av intagna i avskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-11-19 Diarienummer:5245-2014

  Kritik mot Valnämnden i Järfälla kommun för brister vid genomförandet av de allmänna valen 2014

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-11-16 Diarienummer:7173-2014

  Initiativ om möjligheten för intagna i häkte att betrakta sin omgivning genom fönstren i bostadsrummen m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-11-09 Diarienummer:2641-2014

  Kritik mot Miljö- och byggnämnden i Kramfors kommun för dröjsmål med att handlägga ett återförvisat bygglovsärende m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-11-04 Diarienummer:2057-2014

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Nyköping, för att en person varit frihetsberövad utan laga grund

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-11-03 Diarienummer:5899-2014

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kalmar, för långsam handläggning av ett ärende om omhändertagna tillhörigheter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-10-29 Diarienummer:4157-2013

  Kritik mot Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun för hanteringen av ett ärende enligt lagen (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

  Läs mer
Sök beslut