Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-10-27 Diarienummer:5849-2015

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Växjö för handläggningen av ett överklagande av förvaltningsrättens dom i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-25 Diarienummer:2031-2015

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att under utredningen av ett ärende om försäkringstillhörighet ha begärt in dels utredningsmaterial från en bank utan att ha haft stöd för det, dels uppgifter för tid som inte omfattades av utredningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-14 Diarienummer:6839-2014

  Vissa uttalanden om hur en påstådd förälder som agerar som ställföreträdare för ett barn bör behandlas i processuellt hänseende i ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-13 Diarienummer:6973-2015

  Kritik mot Kronofogdemyndigheten för långsam handläggning av ett ärende om skuldsanering

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-13 Diarienummer:7392-2015

  Kritik mot Kronofogdemyndigheten för långsam handläggning av ett ärende om skuldsanering

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-11 Diarienummer:6705-2014

  Kritik mot Nämnden för idrott och friluftsliv i Västerås stad och en avdelningschef där för avsaknad av dokumentation av två avtal

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-10-04 Diarienummer:1374-2015

  Kritik mot Migrationsverket för bristfällig information om ett beslut och för att inte ha iakttagit tillräcklig noggrannhet vid en rättidsprövning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-09-15 Diarienummer:320-2015

  Kritik mot bl.a. dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län för att ett avvisningsbeslut verkställdes trots att det fanns hinder mot verkställighet

  Läs mer
Sök beslut