Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2015-01-22 Diarienummer:2653-2013

  Kritik mot Individ- och familjeomsorgsnämnden i Kungsbacka kommun för att en förälder inte erbjöds tillfälle att delta i en barnavårdsutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-01-15 Diarienummer:2611-2013

  Anmälan mot socialförvaltningen i Hultsfreds kommun om handläggningen av ett ärende om försörjningsstöd; fråga om informationsinhämtning från internet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-01-14 Diarienummer:6119-2013

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt och kritik mot lagmannen vid tingsrätten för långsam handläggning av fyra tvistemål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-01-12 Diarienummer:3491-2014

  Kritik mot Pensionsmyndigheten för hanteringen av en begäran om omprövning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-01-08 Diarienummer:2371-2014

  Anmälan mot Skolverket angående långsam handläggning av en ansökan om lärarlegitimation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-22 Diarienummer:1900-2014

  Pensionsmyndigheten kritiseras bl.a. för brister i motiveringen av ett beslut om bostadstillägg

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-22 Diarienummer:6231-2013

  Försäkringskassan kritiseras för att ha nekat ett ombud att få ut uppgifter ur sin huvudmans ärende med motiveringen att huvudmannen hade god man

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-12-19 Diarienummer:3586-2013

  Anmälan mot lagmannen vid Malmö tingsrätt om en lista som används vid fördelningen av uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn m.m.

  Läs mer
Sök beslut