Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2014-11-20 Diarienummer:2893-2013

  Anmälan mot Skolverket; fråga om myndighetens kontakt med en 17-årig elev som lämnat ut uppgifter om ett nationellt prov på sin blogg

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-11-19 Diarienummer:1170-2012

  Initiativärende. Kritik mot Rättspsykiatriska kliniken i Örebro, Örebro läns landsting, för klinikens generella ordningsregler om dator- och tvspel

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-11-19 Diarienummer:224-2013

  Viss kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Borlänge kommun för handläggningen av en omplacering enligt LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-11-17 Diarienummer:6276-2012

  Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, som i flera fall inte uppfyllt grundlagens krav på att allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-11-13 Diarienummer:4689-2013

  Anmälan mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, om de rutiner som häktet tillämpar när ett beslag har hävts och föremålet i fråga ska lämnas ut till någon som är intagen i häktet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-11-11 Diarienummer:5162-2013

  Försäkringskassan har haft stöd för sin åtgärd att begära in visst utredningsmaterial i ett ärende om assistansersättning men kritiseras för att utredningen har dragit ut på tiden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-11-06 Diarienummer:6067-2013

  Initiativärende. Kritik mot Förvaltningsrätten i Uppsala för handläggningen i samband med expedieringen av ett beslut i ett mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-11-06 Diarienummer:6055-2013

  Kritik mot Åklagarmyndigheten och en rådman vid Luleå tingsrätt för handläggningen av ett frihetsberövande

  Läs mer
Sök beslut