Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2014-10-17 Diarienummer:6418-2013

  Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för handläggningen av ett mål om vårdnad m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-10-13 Diarienummer:1812-2014

  Kritik mot Länsstyrelsen i Kronobergs län för underlåtenhet att åtalsanmäla misstanke om brott enligt miljöbalken

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-10-02 Diarienummer:5335-2013

  Kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad för utebliven handläggning av ett överklagande

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-30 Diarienummer:1697-2014

  Kriminalvårdens, häktet Borås, agerande i samband med att en kvinnlig intagen skiljts från sitt spädbarn genom ett frihetsberövande

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-29 Diarienummer:48-2013

  Kritik mot en handläggare vid Socialnämnden i Luleå kommun för agerande i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-25 Diarienummer:4930-2012

  Kritik mot Socialnämnden i Sollentuna kommun för utformningen av ett hyreskontrakt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-25 Diarienummer:3956-2013

  Kritik mot Socialnämnden i Jokkmokks kommun för handläggningen av ett ärende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-25 Diarienummer:3359-2014

  Kritik mot Statens institutionsstyrelse för dröjsmål med att anvisa plats vid ett särskilt ungdomshem

  Läs mer
Sök beslut