Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-08-24 Diarienummer:1185-2015

  Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun för omfattande brister i tillsynen över en god man m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-07-27 Diarienummer:3833-2015

  En skriftlig handling som kommer in till Försäkringskassan inom tvåmånadersfristen för begäran om omprövning bör presumeras vara en sådan begäran så snart det finns något som tyder på att handlingen getts in som en reaktion på kassans beslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-30 Diarienummer:1136-2015

  Anmälan mot dåvarande Polismyndigheten i Dalarnas län för att en sekretessmarkerad uppgift om målsägandens namn togs in i förundersökningsprotokollet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-30 Diarienummer:6673-2014

  Kritik mot en f.d. åklagare för att känsliga uppgifter från en mobiltelefontömning delgavs den misstänkte trots att de saknade betydelse för brottsutredningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-30 Diarienummer:5705-2014

  Allvarlig kritik mot en chefsöverläkare vid Rättspsykiatriska kliniken, Säters sjukhus, och en chefsöverläkare vid Område Psykiatri, Östersunds sjukhus, för behandlingen av en patient som gavs öppen rättspsykiatrisk vård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-30 Diarienummer:6442-2014

  Anmälan mot Socialnämnden i Värmdö kommun om obligatoriska urinprov på ett stödboende

  Läs mer
Sök beslut