Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2015-02-20 Diarienummer:567-2014

  Anmälan mot Göteborgs tingsrätt om bl.a. att en person tvingats att vittna trots att han hade anmält att han var hemma för vård av barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-02-04 Diarienummer:392-2014

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg och region Mitt, för att vissa uppgifter om en enskilds personliga förhållanden redovisats i beslut om särskild permission och placering i avskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-02-03 Diarienummer:5182-2014

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skogome, för att inte ha fullgjort myndighetens underrättelseskyldighet till målsäganden enligt 35 § fängelseförordningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-02-03 Diarienummer:5614-2014

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för att ha tagit bort telefonnummer från INTIK-systemet utan att åtgärden har föregåtts av ett beslut m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-01-22 Diarienummer:2653-2013

  Kritik mot Individ- och familjeomsorgsnämnden i Kungsbacka kommun för att en förälder inte erbjöds tillfälle att delta i en barnavårdsutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-01-15 Diarienummer:2611-2013

  Anmälan mot socialförvaltningen i Hultsfreds kommun om handläggningen av ett ärende om försörjningsstöd; fråga om informationsinhämtning från internet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-01-14 Diarienummer:6119-2013

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt och kritik mot lagmannen vid tingsrätten för långsam handläggning av fyra tvistemål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2015-01-12 Diarienummer:3491-2014

  Kritik mot Pensionsmyndigheten för hanteringen av en begäran om omprövning

  Läs mer
Sök beslut