Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2016-06-23 Diarienummer:2132-2015

  Uppföljning av bl.a. Migrationsverkets långa handläggningstider i tillståndsärenden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-22 Diarienummer:2901-2015

  Kritik mot Arbetsförmedlingen som bl.a. brustit i sin kommunicerings- och motiveringsskyldighet i ett ärende om återkallelse av en anvisning till en arbetsmarknadsutbildning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-22 Diarienummer:1548-2015

  Uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att tillgripa våld för att genomföra ett besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-22 Diarienummer:2488-2014

  Uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att genomföra besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-22 Diarienummer:836-2015

  Uttalanden om Polismyndighetens möjligheter att vidta tvångsåtgärder vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut enligt 12 kap. 14 § utlänningslagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-22 Diarienummer:4295-2015

  Kritik mot Gemensamma överförmyndarnämnden i Skellefteå kommun för att i ett beslut och efterföljande kontakter ha beordrat en förvaltare att utföra en viss åtgärd inom ramen för förvaltaruppdraget

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-17 Diarienummer:6923-2015

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Österåker, för handläggningen av ett ärende om uppskjuten villkorlig frigivning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2016-06-17 Diarienummer:2470-2015

  Om en misstänkt har en försvarare som har rätt att närvara vid förhör ska polisen alltid underrätta försvararen om att förhör ska hållas

  Läs mer
Sök beslut  

Brister i lagstiftning vad gäller polisens rätt till tvångsåtgärder vid av- och utvisning

JO Cecilia Renfors har i tre ärenden utrett vilka möjligheter polisen har att vidta tvångsåtgärder för att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut när Migrationsverket lämnat över ansvaret för att verkställa besluten till polisen.

Kritik mot polisen för att man inte har respekterat misstänktas rätt till försvarare vid förhör

JO Cecilia Renfors kritiserar polisen i tre ärenden där man inte har respekterat de misstänktas rätt till försvarare vid förhör. JO Cecilia Renfors konstaterar att deras rätt att försvara sig därmed har äventyrats.

JO söker föredragande

Socialtjänstens ansvar för gifta ensamkommande barn

JO Stefan Holgersson har granskat hur socialtjänsten i Malmö handlagt ärenden som rör ensamkommande gifta barn. Har socialtjänsten brustit i sitt ansvar att utreda barnens behov av skydd eller stöd?

Bild på Elisabeth Rynning Fotograf: JO

Ny chefsJO

Riksdagen valde den 9 juni enhälligt justitierådet Elisabeth Rynning till ny chefsJO.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Nu går det att hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO provar möjligheten att lägga ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt på Twitter.

Bild på justitiemobudsmännen Fotograf: Pernille Tofte

Justitieombudsmännens iakttagelser 2014/15

Läs justitieombudsmännens översikter av verksamhetsåret 2014/15.

Bokomslag Fotograf: JO

Bok om JO

Läs den senaste boken om Riksdagens ombudsmän (JO). Författare är Hans-Gunnar Axberger som var JO mellan 2007–2013. Boken finns att fritt ladda ner som pdf eller att köpa i tryckt form.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

»»