Senast publicerade beslut

 • Beslutsdatum:2014-09-15 Diarienummer:342-2013

  Kritik mot Socialnämnden i Gävle kommun för utformningen av ett brev i ett faderskapsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-09 Diarienummer:3032-2011

  Allvarlig kritik mot vårdgivare inom dels Västra Götalandsregionen, dels Stockholms läns landsting för att man har ingått avtal om journalföring med ett företag trots att detta inte varit förenligt med regelverket om sekretess inom hälso-och sjukvården

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-03 Diarienummer:5436-2013

  Kritik mot Kriminalvården, frivården Södertörn, för handläggningen av en personutredning enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-09-02 Diarienummer:5709-2013

  Kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad för bristande motivering av ett beslut att inte bevilja parkeringstillstånd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-08-27 Diarienummer:3442-2013

  Kritik mot Trafikverket för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-08-12 Diarienummer:3339-2013

  Kritik mot ordföranden och en annan ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun för att de justerat protokollet från ett nämndsammanträde trots att en beslutspunkt hade formulerats om

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2014-08-12 Diarienummer:581-2013

  Kritik mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun för hur en rättelse av ett beslut i ett justerat nämndprotokoll gjorts

  Läs mer
Sök beslut