Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-07-01 Diarienummer:8498-2018

  Allvarlig kritik mot Räddningstjänsten Väst för långsam handläggning av ärenden om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6464-2019

  Kritik mot en rådman vid Värmlands tingsrätt för bristande dokumentation sedan en persons skyddade namn synts på en presentationsskärm under en huvudförhandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6855-2018

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (I)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:8911-2019

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (II)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:9119-2019

  En undersökning av hur socialtjänsten verkställer domstolarnas beslut om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:O 12-2020

  Initiativ angående Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna för intagna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-29 Diarienummer:1884-2019

  Kritik mot en tjänsteman vid Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun för att ha agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-29 Diarienummer:2214-2019

  Kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun för långsam handläggning av ett återförvisat bygglovsärende samt mot en tjänsteman för att han agerat på ett sätt som stod i strid med kravet på opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Dölj information

  Sammanfattning

  Under handläggningen av ett återförvisat bygglovsärende hade en tjänsteman vid stadsbyggnadsnämnden i ett e-postmeddelande uppmanat en remissinstans att utveckla sitt yttrande i ärendet för att nämnden skulle kunna driva ärendet fram till ett avslag. JO uttalar att utformningen av e-postmeddelandet ger skäl att ifrågasätta tjänstemannens opartiskhet i ärendet och att agerandet inte är förenligt med 1 kap. 9 § regeringsformen. JO konstaterar även att handläggningstiden av bygglovsärendet var för lång.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2214-2019.pdf (127kb)
Sök beslut